تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی چیست؟

فاضلاب صنعتی هر نوع فاضلابی می باشد که در نتیجه فعالیت های صنعتی گوناگونی تولید می شود. کیفیت خروجی هر یک از فاضلاب های صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و مسئولیت تخریب منابع دریافت آب را برعهده دارد. بنابراین در رابطه با این پرسش که تصفیه پساب صنعتی چیست؟ بایستی بگوییم که به فرایندی که موجب سبب تصفیه فاضلاب از زباله های صنعتی آلوده شده و سبب دفع یا استفاده مجدد از آنها می شود، تصفیه فاضلاب صنعتی نام دارد.

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

متنوع بودن آلودگی های فاضلاب صنعتی، موجب این می شود که چگونگی تصفیه فاضلاب صنعتی نیز مختلف باشد. ولی در اغلب موارد مراحل تصفیه فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی یکسان بوده و شامل موارد ذیل می شود:
●مرحله اول: آشغالگیری که سبب حذف نمودن مواد بزرگ و خرد کردنشان می شود.
●مرحله دوم: شفاف سازی اولیه که موجب جدا نمودن مواد آلی جامد می شود.
●مرحله سوم: هوادهی که در فرآیند لجن فعال، مرحله مهمی به شمار می رود. شرکت تصفیه فاضلاب صنعتی از چندین روش هوادهی استفاده می کند.
●مرحله چهارم: شفاف سازی ثانویه که با استفاده از تصفیه شیمیایی، موجب ته نشین شدن رسوبات آلی باقیمانده می شود.
●مرحله پنجم: این مرحله شامل ضدعفونی می باشد که از طریق کلر یا روش های دیگری صورت می گیرد.
●مرحله ششم: دفع جامدات تولید شده تصفیه خانه فاضلاب صنعتی تحت تاثیر مواردی مانند موقعیت جغرافیایی، ویژگی های لجن و… می باشد. دفع مواد جامد از مراحلی مانند احیای مجدد، سوزاندن، محل دفن زباله و.. تشکیل یافته است.

پیش تصفیه فاضلاب صنعتی

به مرحله پیش تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه اولیه نیز گفته می شود که فاقد هر نوع مواد شیمیایی می باشد‌. در واقع در این مرحله با استفاده از دستگاه پیش تصفیه فاضلاب صنعتی، فرایندهایی مانند آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی و… را انجام می دهند. تمامی این موارد سبب شده است که به عنوان مرحله تصفیه فیزیکی فاضلاب شناخته شود.

طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی

یکی از کارهای مهم در اماکن صنعتی و مسکونی، ساخت و طراحی تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. به دلیل تنوع و متغیر بودن پساب های صنعتی بر اساس نوع صنعت، چگونگی تولید، نحوه مصرف آب و…، عملیات تصفیه فاضلاب صنعتی نیز پیچیده و متنوع می باشد. از همین رو، طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از بررسی کمی و کیفی فاضلاب و بر اساس نتایج آزمایشات، ساخت و طراحی سیستم تصفیه مذکور انجام می شود.

تصفیه پیشرفته فاضلاب صنعتی

در اغلب تصفیه خانه ها، فرایند تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی تا مرحله تصفیه ثانویه ادامه پیدا می کند. ولی در صورتیکه قصد استفاده از فاضلاب نهایی در صنعت را داشته باشند، به تصفیه پیشرفته فاضلاب اقدام می کنند. این کار سبب کاهش دادن ناخالصی های فاضلاب خروجی تا میزان مجاز می شود. فرآیند تصفیه پیشرفته فاضلاب در دو مرحله زیر خلاصه می شود:

فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی:

تبادل یونی، فیلتراسیون، انعقاد شیمیایی، دفع آمونیاک با هوا و…

فرآیندهای بیولوژیکی:

لازم به ذکر است که در اکثر اوقات برای اجتناب از هزینه های تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی و مشکلات فرایند فیزیکی، استفاده از فرایندهای بیولوژیکی در تصفیه پیشرفته توصیه می شود.

فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی

فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی شامل مراحل مختلفی می شود. برای اینکه بتوان به مناسب بودن هر یک از روش ها پی برد، بایستی به یکسری فاکتورها توجه شود. از جمله این فاکتورها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
●میزان چربی و ذرات کلوئیدی فاضلاب صنعتی
●مقدار یون های سمی موجود در فاضلاب مانند روی، نیکل و…
●میزان فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
●مقدار مواد جامد معلق موجود در فاضلاب
●و…

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی

امروزه یکی از فاضلاب های خطرناک که تهدیدی جدی برای انسان ها به شمار می رود، فاضلاب صنعتی می باشد. از این رو امروزه با استفاده از اصول تصفیه فاضلاب صنعتی، اقدام به تصفیه فاضلاب و حذف نمودن آلاینده های مضر آن می کنند. در سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی از روش های مختلفی استفاده می شود که در ادامه مقاله، به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارای پیچیدگی بسیاری می باشد. از این رو لازم است که برای موفقیت در این امر، به موارد زیر توجه شود:
●بررسی موقعیت جغرافیایی و فاصله مناسب تصفیه خانه تا اماکن مسکونی
●مشخص نمودن فاصله مناسب آن تا بستر رودخانه
●تعیین مکانی مناسب برای دفع نمودن و دفن کردن فاضلاب تصفیه شده
●بررسی دقیق زمین محل احداث از بعد استهلاک
●و…

اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی

یکی از مهمترین مراحل در ساخت اماکن مسکونی و صنعتی، طراحی تصفیه خانه می باشد. هدف از خرید تصفیه فاضلاب صنعتی تصفیه آلاینده ها و مواد آلی مضر برای محیط زیست می باشد که تاثیرات منفی بسیاری را در زندگی بشر به همراه دارد. از جمله پارامترهای مهم در طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری و پساب صنعتی شامل این موارد می شود:
●زمان ماند هیدرولیکی
●زمان ماند میکروبی
●نرخ بار سطحی
●مقدار جریان عبوری از سرریز
●مقدار بار آلی ورودی
●نمودار جریان هیدرولیکی
●نسبت غذا به میکروارگانیسم

تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی از تجهیزات متعددی تشکیل می شود‌. هر یک از این تجهیزات، کارایی مختص به خود را داشته و وظیفه ای را انجام می دهند. از جمله این تجهیزات:
●آشغالگیر
●ایستگاه پمپاژ فاضلاب
●دبی سنج
●کانال شن گیری و چربی گیر
●دیفیوزر
●مخزن متعادل ساز
●واحد ته نشینی توده های بیولوژیکی
●میکسر
●واحد گندزدایی
●پکیج تزریق کلر
●پل لجن روب
لازم به ذکر است که در زمان فروش تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، فروشنده و خریدار در مورد این تجهیزات توافق می کنند.

تصفیه فاضلاب صنعتی در ایران

در کشور ما، انواع مختلف و تعداد زیادی از شرکت تصفیه فاضلاب صنعتی وجود دارد. این شرکت ها اقدام به ساخت و استفاده از دستگاه تصفیه صنعتی می کنند که بستگی به نوع صنایع، دارای انواع گوناگونی می باشد. طراحی این محصول بر اساس نوع مواد آلاینده و نوع فاضلاب صورت می گیرد. به همین دلیل توصیه میکنیم که در زمان خرید تصفیه فاضلاب صنعتی به این مورد توجه کنید.

روشهای تصفیه فاضلاب های صنعتی

در رابطه با چگونگی تصفیه فاضلاب صنعتی، روش های مختلفی وجود دارد. این روش ها، شامل تصفیه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی می شوند که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.

تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی:

در این روش از انواع آشغالگیرهای دستی، مکانیکی و زوج توری استفاده می شود. در نتیجه سبب جلوگیری از ورود ذرات معلق به درون تجهیزات مختلف مانند پمپ می شود. توجه کنید که در این روش از تصفیه فاضلاب صنعتی، ذرات جامد بزرگ حذف می شوند. بنابراین تصفیه فیزیکی بر روی مواد آلی، غیر آلی، باکتری ها و… بی تاثیر است‌.

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی:

تزریق مواد شیمیایی به فاضلاب و جدا کردن آلاینده ها، از مهمترین روش های این نوع تصفیه می باشد. ذرات چربی پس از انعقاد توسط چربی گیر، به سطح فاضلاب انتقال داده می شوند. از دیگر تجهیزاتی که در تصفیه شیمیایی به کار می رود، انواع کلاریفایر است. این مورد سبب انجام سریع فرایند مخلوط کردن مواد و پساب ها و آسان نمودن ته نشینی آنها می شود.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی:

تصفیه بیولوژیکی را میتوان از روش های مهم تصفیه فاضلاب صنعتی نام برد. این روش تصفیه خود به انواع مختلفی مانند روش های هوازی و غیر هوازی دسته بندی می شود.

تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی

تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی دربردارنده مجموعه ای از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی می باشد که پساب های صنعتی موجود در شهرک، وارد آن می شود‌. پس از آن، تصفیه خانه امکانات تصفیه فاضلاب را با هدف استاندارد محیط زیست یا بازچرخانی در صنایع فراهم می کند.

عملکرد تصفیه فاضلاب صنعتی

عملکرد تصفیه فاضلاب صنعتی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. زیرا فاضلاب صنعتی و پساب نوعی فاضلاب شیمیایی می باشد که تاثیرات منفی در محیط زیست دارند. انتخاب روش مناسب برای تصفیه بسیار مهم است و به همین دلیل، عملکرد تصفیه در این فاصلاب بر اساس نوع آلاینده های موجود در آن می باشد.

انواع مختلف پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، سیستمی مستقل برای تصفیه فاضلاب می باشد که نحوه کارکردش، بدون دخالت انسان و به طور خودکار است. این پکیج بر اساس نوع صنعت، متفاوت بوده و بر این اساس به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. بنابراین قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی نیز به نوع صنعت بستگی دارد.

تصفیه فاضلاب صنعت فولاد:

هنگام کم بودن دبی فاضلاب و محاسبه ابعاد سیستم تصفیه به نسبت کوچکتر از پکیج تصفیه فاضلاب استفاده می شود. جنس پکیج تصفیه فاضلاب صنعت فولاد، از جنس فلز می باشد.

تصفیه فاضلاب صنعت نفت:

پکیج تصفیه فاضلاب صنعت نفت، شامل دو نوع فلزی و بتنی است‌. نوع فلزی در صورت کم بودن حجم پساب و نوع بتنی در صورت زیاد بودن حجم پساب، به کار می رود.

تصفیه فاضلاب صنعتی پتروشیمی:

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی پتروشیمی از تکنولوژی های جدید تصفیه این صنعت می باشد که بر اساس نوع مواد آلاینده موجود در آن، طراحی می شود.

تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی:

پکیج تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی بر اساس نوع داروهای تولید شده طراحی و ساخته می شود.

تصفیه فاضلاب صنعت دباغی:

پکیج تصفیه فاضلاب صنعت دباغی موجب کمک به تصفیه پساب های موجود در آب می شود و فرآیند تسهیل را راحت تر می کند.

تصفیه فاضلاب صنعت رنگ:

منظور از پیکیج در این صنعت، عملیات جداسازی فاضلاب کارخانجات رنگ و دیگر صنایع مرتبط با نساجی می باشد.

تصفیه آب صنعتی رزینی:

دستگاه تصفیه آب صنعتی خرید رزینی با هدف از بین بردن کلسیم و منیزیم صورت می گیرد که موجب به وجود آمدن آب سخت می شود.

تصفیه فاضلاب صنعت کاغذسازی:

با کمک پکیج تصفیه فاضلاب صنعت کاغذسازی میتوان اقدام به حذف آلاینده های آلی، معدنی، رزین ها، هالیدها، گازهای گلخانه ای و… نمود.

تصفیه فاضلاب صنعت کنسروسازی:

پکیج به کار رفته در این صنعت نیز متفاوت با سایر صنایع می باشد و بستگی به آلاینده های موجود در صنعت کنسروسازی دارد.

تصفیه فاضلاب صنعتی صنایع غذایی:

پکیج به کارررفته در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی موجب استفاده از پساب تولیدی در صنایع مفیدتر می شود.

تصفیه فاضلاب صنعت لبنی:

پکیج تصفیه فاضلاب صنعت لبنی در زیرمجموعه پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی قرار دارد.

تصفیه فاضلاب صنعتی نساجی:

پساب صنعتی یکی از پساب های آلوده می باشد که پکیج تصفیه در آن، بسیار ضرورت دارد.

تصفیه آب صنعتی چیست؟

تصفیه آب صنعتی به مجموعه ای از فرآیندهایی گفته می شود که سبب تولید آب صنعتی می گردد. از آب صنعتی در صنایع مختلفی استفاده می شود که از جمله آنها میتوان به صنعت الکترونیک، صنایع غذایی، صنایع رنگرزی، صنعت داروسازی و… اشاره نمود. در رابطه با این پرسش که دستگاه تصفیه آب صنعتی چیست؟ باید بگوییم که این دستگاه سبب تبدیل آب شور به آب شیرین می شود‌. بنابراین این دستگاخ اهمیت بسیاری در صنایع مختلف دارد. یکی از دستگاه های به کار رفته در این زمینه، دستگاه تصفیه آب صنعتی بزرگ می باشد.

تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس

تصفیه آب با استفاده از روش اسمز معکوس، نوعی تصفیه آب با دستگاه شیرین کن می باشد. این روش از طبیعت الهام گرفته شده است و سبب حذف نمک، املاح و یون های مضر از طبیعت می شود. بنابراین از جمله کاربردهای این روش میتوان به تامین آب دستگاه دیالیز بیمارستان، تولید آب دیگ های بخار، تامین آب کارخانه های داروسازی، دام و طیور و… اشاره نمود‌.

دفع فاضلاب صنعتی

در تصفیه فاضلاب صنعتی از روش های مختلفی استفاده می شود. با وجود روش های زیاد برای دفع فاضلاب صنعتی، بایستی روشی به کار گرفته شود که آلودگی محیط زیست را کمتر کند. انتخاب راهکار مناسب دفع فاضلاب صنعتی، موجب کاهش مشکلات ناشی از فاضلاب صنعتی تا میزان بالایی می شود.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی مختلف می باشد و به پارامترهای متعددی بستگی دارد. در ذیل به بیان مهمترین این پارامترها پرداخته ایم:
●جنس پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی
●نوع فاضلاب تولیدی
●حجم فاضلاب تولیدی
●صنعت مورد استفاده
●خشک یا مرطوب بودن مکان نصب
●نوع فرایند نصفیه
●دبی فاضلاب ورودی
●کیفیت فاضلاب ورودی
●و…
بنابراین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد ولی به طور کلی، قیمت این پکیج بیشتر از پکیج به کار رفته در فاضلاب بهداشتی می باشد.

 

مخازن frp، مخازن فایبرگلاس، FRP Tank

مخازن frp، مخازن فایبرگلاس، FRP Tank

مخازن FRP چیست؟

مخزن FRP دسته ای از کامپوزیت ها که از فیبرهای پلیمری تقویت شده ساخته شدند. مخازن FRP مخفف Fiber-reinforced plastic است.

مخازن frp دوجداره که لایه داخلی آن از جنس پلی اتیلن و جداره بیرونی آن از کامپوزیت است.

لایه پلی اتیلن نسبت به عوامل محیطی و خورنده نظیر اسیدها و آب مقاوم بوده و جدار بیرونی مخزن از الیاف شیشه یا الیاف نانو کربن همراه با رزین اپروکسی یا پلی استر تولید و ساخته می شود. الیاف توسط رزین به دور مخزن  FRP منسوخ و بافته می شود. در سایزهای بزرگ مورد مصرف برای تصفیه آب و فاضلاب می باشد.

چربی گیر( چربی زدا) فاضلاب چیست؟

پکینگ جمع آوری چربی چربیگیر_ تصفیه فاضلاب رستوران ها_تالار _ فست فود_ چربیگیر پالایشگاه نفت

چربی گیر( چربی زدا) فاضلاب چیست؟

با استفاده از این دستگاه از ورود چربی ها، روغن ها و گریس ها به سیستم فاضلاب ها و انسداد لوله های داخل ساختمان و سیستم فاضلاب های شهری و صنعتی جلوگیری می کند.

چربی های موجود در فاضلاب ها به دلیل ساختار مولکولی لیپیدی سنگین و پیچیده و به حالت چسبندگی آن به آسانی در مسیر لوله ها حرکت نمی کنند که باعث انسداد و گرفتگی لوله های فاضلاب رستوران ها، فست فود ها و همچنین گرفتگی چاه جذبی دفع فاضلاب می شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

در تصفیه خانه ­های  فاضلاب صنعتی معمولا از سه روش فیزیکی ، ­­ شیمیایی و بیولوژیکی استفاده میشود. در تصفیه فیزیکی معمولا از عوامل فیزیکی استفاده میشود.

آشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی، فیلتراسیون و ... از جمله روشهایی هستند که در تصفیه فیزیکی فاضلاب صنایعی مانند مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید منسوجات و غیره بکار می رود. وجود مواد جامد درشت و حجیم به تاسیسات مکانیکی در تصفیه خانه از جمله پمپها و واحد های اندازه گیری آسیب رسانده و اختلالاتی را در تانکهای هوادهی و در بخش تصفیه لجن بوجود می آورند