تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

فاضلاب کشتارگاه:

پساب کشتارگاهی ناشی از کشتار حیوان و شستشوی لاشه، چربیها، خون، مایعات و جامدات مرتبط می باشد و شاخص های شیمیایی آن شباهت هایی با  فاضلاب دارد  اما از غلظت و BOD,COD بسیار بالاتری برخورداراست. این نوع فاضلاب ها از مواد آلی تشکیل شده اند و حاوی مواد معلق و جامد بسیار زیادی هستند. از مهمترین شاخصهای آلودگی فاضلاب این صنایع بالا بودن مقادیر COD، BOD5، TSS، رنگ و کدورت و آلاینده های میکروبیست . این فاضلاب ها در صورت ورود به مجاری آبهای سطحی به سرعت تولید بوی نامطبوع خواهند کرد و آلودگی شدیدی را متوجه محیط زیست و موجودات پیرامون آن می کنند.

مشخصات کلی فاضلاب های کشتارگاهی:

بطور کلی منشاء فاضلاب صنعتی کشتارگاه موارد زیر می باشد :

1-   فاضلاب مرحله ذبح که شامل مقادیر  بالایی از خون و خونابه  با BOD5 وCOD  بسیار بالا می باشد.

2-   فاضلاب محصول باز کردن شکم واستحصال شامل خونابه، ذرات چربی و مواد جامد می باشد.

3- فاضلاب ناشی از شستشوی تجهیزات

4-   فاضلاب شستشوی سالن ها و شستشوی سکوی باربری و کف

در جدول ذیل شاخص آلودگی های فاضلاب کشتارگاهی آمده است

ردیف

شاخص مورد نظر

مقدار

واحد

1

حجم فاضلاب تولیدی

-

m3/day

2

BOD5

1800

mg/lit O2

3

COD

3500

mg/lit O2

4

TSS

1500

mg/lit

5

FOG

650

mg/lit

6

pH

8.5-6.5

-

 

شرکت صدرآب با تکیه بر دانش فنی و بومی و با استفاده از کارشناسان و تیم تخصصی خود توانسته است در زمینه تصفیه فاضلاب کشتار گاه با استفاده از روشهای نوین تصفیه فاضلاب کشتارگاهی نسبت به رفع مشکلات این واحد ها اقدام نماید. راه اندازی و بهسازی تصفیه خانه های کشتارگاهی و همچنین ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب کشتارگاه ، دستگاه چربی گیر کشتارگاه، تولید اسکیمر های چربی روب و تولید دستگاههای آشغالگیر مخصوص کشتارگاهها و مشاوره زیست محیطی جهت رساندن فاضلاب واحد های کشتارگاهی به استاندارد های مورد تایید سازمان محیط زیست ، از جمله فعالیت های این شرکت میباشد.

شرکت صدرآب آمادگی عقد قرارداد جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاهی ، باز سازی فاضلاب کشتارگاه ها ، بهسازی  و راه اندازی تصفیه خانه کشتار گاه طیور و دام و انجام مشاوره جهت احداث سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور را دارد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه