تصفیه فاضلاب بهداشتی

سرانه مصرف آب در رستوران

سرانه مصرف آب در رستوران - مصرف آب برای یک پرس غذا - فاضلاب رستوران - پساب رستوران -

احجام فاضلاب رستورانی معمولاً بستگي نسبی به میزان پخت غذا، روشها و متد های پخت، نوع غذا و سطح بهداشت یک مجموعه دارد. اصولی ترین معيار برآورد حجم فاضلاب تولیدی یک واحد رستورانی، ميزان آب مصرفي است. چنانچه اطلاعات كافي در خصوص مقدار آب مصرفي در دسترس نباشد، حجم فاضلاب توليدي را مي‌توان با در نظرگرفتن سرانة تولید فاضلاب برای ازای هر پرس غذا محاسبه نمود. تجربیات عملی در واحد های تحقیقاتی شرکت صدرآب نشان داده است که به ازای هر پرس غذای گرم در کشور ما در رستوران­ها 10-14 لیتر فاضلاب تولید می­شود. اگرچه بطور معمول این مقدار در اکثر محاسبات 10 لیتر فرض میشود، اما برای برآورد دقیق ­تر پیشنهاد می­گردد که مقدار سرانه تولید فاضلاب مطابق جدول 1 در نظرگرفته شود.

برای محاسبه حجم فاضلاب روزانه کافی است تعداد پرس غذای پخت و سرو شده را در مقدار سرانه تولید فاضلاب ضرب نمود.

 

روشها و فرآیندهای تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب خانگی یا بهداشتی اصولا به فاضلاب ناشی از مصرف آب در واحد های مسکونی ، تجاری، اداری، رستوران ها ، هتل ها یا سایر محیط های  انسانی مصرف کننده ی آب اطلاق می گردد.

امروزه پساب بهداشتی بعنوان یکی از انواع پساب های سبک جهت تصفیه شناخته می شود که دارای  اهمیت ویژه ایست. این پساب با اینکه دارای پیچدگی های فاضلاب صنعتی نیست اما از لحاظ آسیب هایی که می تواند بر محیط زیست تحمیل کند تا حدودی اهمیتی در سطح پساب صنعتی دارد.