تصفیه فاضلاب کشتارگاه

فاضلاب کشتارگاه:

پساب کشتارگاهی ناشی از کشتار حیوان و شستشوی لاشه، چربیها، خون، مایعات و جامدات مرتبط می باشد و شاخص های شیمیایی آن شباهت هایی با  فاضلاب دارد  اما از غلظت و BOD,COD بسیار بالاتری برخورداراست. این نوع فاضلاب ها از مواد آلی تشکیل شده اند و حاوی مواد معلق و جامد بسیار زیادی هستند. از مهمترین شاخصهای آلودگی فاضلاب این صنایع بالا بودن مقادیر COD، BOD5، TSS، رنگ و کدورت و آلاینده های میکروبیست . این فاضلاب ها در صورت ورود به مجاری آبهای سطحی به سرعت تولید بوی نامطبوع خواهند کرد و آلودگی شدیدی را متوجه محیط زیست و موجودات پیرامون آن می کنند.