تصفیه فاضلاب چیست | روشهای تصفیه فاضلاب و انواع آن

برای تصفیه فاضلاب بسته به نوع و کیفیت آن از روشهای مختلف تصفیه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا تلفیقی از آنها استفاده میشود. اصولا تصفیه فاضلاب جهت حذف مواد جامد معلق اعم از مواد قابل ته نشینی و یا محلول بصورتی که پساب حاصله عاری از مواد فوق باشد،

جدا سازی مواد سمی و مضر از فاضلاب که اکثرا در اثر فعالیت صنایع تولید می گردد و از بین بردن میکرو ارگانیزم های بیماری زا ،تجزیه و متلاشی نمودن مواد عالی ناپایدار و تبدیل آنها به مواد پایدار و تجزیه پذیر و ته نشین نمودن و در نهایت جدا نمودن آن ها از فاضلاب ، تصفیه و تثبیت لجن تولید شده به منظور حذف آلودگی آن و خشک کردن و تبدیل آن به کود کشاورزی، پاکسازی محیط زیست انسانها از مواد آلوده کننده و دور نگه داشتن منابع آبها ی زیر زمینی و آبهای سطحی و سایر منابع آبی از آلودگی های ناشی تز تولید فاضلاب صورت می گیرد

بطور کلی اولین گام در به حداقل رساندن تاثیر فاضلاب بر آبهای جاری پذیرنده و تصفیه خانه ها کم کردن حجم فاضلاب است. کم کردن غلظت مواد موجود در فاضلاب دومین هدف یک واحد تولید کننده ی فاضلاب خواهد بود.