جوجه کشی نگین جوجه

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار