رستوران برنجی

طراحی و تولید پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری