شرکت تن ماهی ساحل صید کنارک(تن ماهی تحفه)

عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۴۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  چابهار