دیفیوزر هوادهی در تصفیه فاضلاب - دیفیوزر - تولید کننده دیفیوزر حباب ریز دیفیوزر ممبرانی دیفیوزر هوادهی فاضلاب پرورش ماهی هوادهی در حوضچه پرورش ماهی

پخش کننده های هوا (دیفیوزرها) در راکتور بیولوژیکی فاضلاب استفاده می شود که بر اساس انتشار هوا در فاز مایع از طریق حباب های هوا کار می کند و به طور گسترده ای به وسیله پخش کننده حباب های خوب و ضعیف طبقه بندی می شود تا مطابق با کاربرد مناسب نیازهای مهندسی و اقتصاد باشد.