پکینگ لاملا

از صفحات لاملا در حوضچه های ته نشینی به منظور زلال سازی استفاده میشود به اینصورت که جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میکند و در نتیجه زمان ته نشینی و ماند بیشتر شده و در نتیجه باعث زلال شدن و ته نشینی ذرات پساب میشود.