پکینگ مدیا

پکینگ مدیا

تامین کننده پکینگ مدیا جهت افزایش سرعت و راندمان تصفیه فاضلاب و کاهش لجن تولیدی

پکینگ مدیا:

پکینگ مدیا(packing media)، به عنوان یک واسط جامد یا موادی که نقش پر کنندگی دارند و در اشکال مختلفی مانند لانه زنبوری، مورب، و غیره تولید می شوند که در فرایندهای رشد چسبیده به عوان یک بستر رشد برای میکروارگانیسم ها و باعث افزایش تعداد میکروارگانیسم ها می شود و با عبور جریان های فاضلاب یا آب از این محیط، موادالاینده توسط میکروارگانیسم ها جذب و تجزیه می شوند.

پکینگ مدیا

پکینگ مدیا شرکت صدرآب تولید کننده انواع پکینگ مدیای ثابت PVC با کاربرد در سیستمهای تصفیه فاضلاب و پکیج تصفیه فاضلاب

پکینگ مدیا قطعاتی سبک هستند که به دو دسته تقسیم میشوند : پکینگ مدیا معلق و پکینگ مدیا ثابت .