مواد منعقد کننده

انواع مواد منعقد کننده

انواع مواد منعقد کننده

مواد منعقد کننده:

مواد منعقد کننده به سه دسته تقسیم می شوند:

پلی الکترولیت

پلی الکترولیت

پلی الکترولیت ها

این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که دارای خاصیت پلیمری و الکترولیتی بوده و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند. مزایای عمده مصرف پلی الکترولیت ها به قرار زیر است:

آهک هیدراته - CaOH2

آهک هیدراته - CaOH2

از آهک هیدراته برای حذف سختی آب ، حذف فلزات سنگین و ناخالصی های موجود در آب استفاده می شود.

آلومینات سدیم

آلومینات سدیم-کمک منعقد کننده

آلومینات سدیم پودر سفید رنگ و بی بو است که به عنوان یک کمک منعقد کننده در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.

پلی آلومینیم کلراید - PAC

پلی آلومینیم کلراید - PAC

پلی آلومینیم کلراید به عنوان یک کلوگولانت اولیه در انواع مختلف برنامه های تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی(بهداشتی) مورد استفاده است.

کلرید هیدرات آلومینیوم (ACH)

کاربرد کلرید هیدرات آلومینیوم ACH

کلرید هیدرات آلومینیوم (ACH) انتخابی مناسب برای بسیاری از برنامه های کاربردی برای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی است که به علت راندمان بالا، اثربخشی آن در توضیح و کاربرد آن به عنوان یک عامل آبیاری از لجن است.

سولفات آهن sulfate Iron

سولفات آهن sulfate Iron

این یک کریستال سبز آبی یا زرد با فرمول FeSO4.7H2O  است و به نام "vitriol سبز" یا "copperas" شناخته می شود. این محصول جانبی در آب حل می شود در 64 درجه سانتیگراد و ذوب میشود.

سولفات آلومینیوم -Sulfate Aluminium

سولفات آلومینیوم -Sulfate Aluminium

این ماده بصورت بلور سفید رنگی با فرمول شیمیایی 3(Al2 (So4، که بسیار پر مصرف است . 

پلی الکترولیت های آنیونی -پلی اکریل آمید

پلی الکترولیت های آنیونی -پلی اکریل آمید

پلی الکترولیت های آنیونی پلیمر هایی هستند که برای کاهش میزان کدورت ، افزایش سرعت ته نشینی و برای کمک به مواد منعقد کننده یا به جای خود منعقد کننده ها در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار میگیرد. 

پلی آلومینیوم کلراید-Poly Alminium chloride-PAC

پلی آلومینیوم کلراید-Poly Alminium chloride-PAC

پلی آلومینیوم کلراید (Poly Alminium chloride) یکی از متداول ترین مواد منعقد کننده در آب است که به طور خلاصه PAC نیز نامیده می شوند.