مایع ظرفشویی سپتامل

 

با فرمول غلیظ که به شما کمک می کند ظرف های بیشتری را با مایع ظرفشویی کمتر بشویید
- بدون فسفات

 

 

 

مایع ظرفشویی سپتامول