مشخصات پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با بدنه کامپوزیتی کاروگیت GRP شرکت صدرآب

فاضلاب رستوران­ ها شامل فاضلاب تولیدی از شستشوی ظروف و مواد اولیه، پساب فرآیند پخت، شستشوی سالن ها و همچنین فاضلاب بهداشتی حاصل از سرویس های بهداشتی می باشد. امروزه به منظور دستیابی به استانداردهای محیط زیست جهت تخلیه پساب به چاه جاذب، آب های سطحی و آبیاری فضای سبز طبق استاندارد سازمان محیط زیست، الزاما از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی ثانویه استفاده می شود. از جمله بهترین و کارآمدترین روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی، روش تصفیه A2O می‌باشد.