محلول شوینده

اصول بهداشت، ضدعفونی کردن شرکت ها

بهداشت و ضدعفونی کردن شرکت های لبنی:

نظافت و تمیزکردن: یعنی حذف کامل همه باقی مانده ها، اجزاء ، و سایر آلاینده ها به این گونه که تمامی نواحی درگیر باید با آب سرد شستشو شوند.

ضدعفونی کردن یعنی غیرفعال کردن تمامی میکروارگانیسم های بیماری زا و کاهش میکروارگانیسم های غیر بیماری زا به پایین ترین سطح که به کیفیت فراورده ها آسیبی نرساند. زمانی ضدعفونی کردن کارایی خواهی داشت که تمامی سطوح پاکیزه شده باشند اما در ابتدا باید شستشو و نظافت اعمال شود.

ایمنی و کیفیت فراورده به رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی کردن ماشین آلات، تجهیزات ابزارها، تاسیسات، لوله ها و ... بستگی دارد. به طور تقریبی 1/4 از کل زمان فعالیت کارخانه ها به تمیز کردن و ضدعفونی نمودن کارخانه اختصاص داده می شود.

عوامل و ویژگی های عملکردی ترکیبات محلول تمیزکننده دترژنت

نقش محیط تمیزکننده:

آب معمول ترین تمیزکننده برای حذف خاک است. با وجود مواد حل شده و معلق، محیط ناخالص می باشد.

آب باران، دی اکسیدکربن را از هوا جذب کرده . تولید اسید کربنیک می کند. این اسید رقیق به مواد قلیایی حل کننده خاک مثل کلسیم و منیزیم نفوذ کرده که سبب سختی آب می شود.  همچنین مواد غذایی مانند شیر، وجود آن در خاک باعث افزایش کلسیم و سختی آب می شود. دیگر محیط ها شامل حلال ها می باشد که در حذف مواد آلی (Lubricants) و محصولات نفتی نقش دارند.

خاک و تاثیرات آن بر شوینده ها

خاک و تاثیرات آن بر شوینده ها:

دانش رسوب های خاکی و استفاده از ترکیبات تمیزکننده مناسب و چندکاره برای کاربرد اختصاصی در تمیز کردن، برای بهداشتی سازی محیط موثر، واجب و ضروری است.

ویژگی های خاک بهترین ترکیب مناسب تمیزکننده را مشخص می کند. یک ترکیب تمیزکننده برای حذف رسوب های معدنی موثرتر است. تمیزکننده قلیایی برای حذف خاک های غیر نفتی، تمیزکننده از نوع حلال برای حذف خاک های نفتی استفاده می شوند.

کارکرد عمده ترکیبات تمیزکننده، کاهش کشش سطحی است تا خاک بتواند سست شود و سپس با آب شسته شود. کمک کننده های دترژنتی با افزودن به ترکیبات تمیزکننده باع محافظت از سطوح حساس می شود و ویژگی های تمیزکنندگی را بهبود بدهند.