مقاله

سیستم جمع آوری و تصفیه لجن

سیستم جمع آوری و تصفیه لجن

لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب یکی از مشکلات و خود آلاینده مهمی می باشد. رسوبات و لجن تولیدی دارای بار آلی زیاد بوده و باید تصفیه و به روش بهداشتی دفع گردند.

معمولا در تانک تغلیظ لجن، سعی می شود که لجناب (لجن آب) از لجن جدا شده و در نتیجه لجن تغلیظ گردد. لجن تغلیظ شده در مخازن هضم لجن توسط باکتری های بی هوازی تجزیه و تصفیه می شوند. لجن هضم شده در مخازن هاضم معمولا حاوی 92 تا 93 درصد آب می باشد و حمل و نقل آن بسیار مشکل است لذا باید آب گیری شوند.

مراحل کلرزنی

مراحل کلرزنی در تصفیه آب

مراحل کلرزنی در تصفیه آب

کلرزنی مقدماتی

بلافاصله بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه کلرزنی مقدماتی انجام می گیرد و به انعقاد و ته نشینی موادمعلق کمک کرده و راندمان کار صافی ها را افزایش می دهد.

کیفیت آب برای پرورش ماهی

کیفیت آب برای پرورش ماهی

کیفیت آب برای پرورش ماهی

آب مطلوب و مناسب پرورش ماهی، آب زنده یا آب قابل زیست است که دارای موجودات زنده می باشد و تولیدات طبیعی آن مصرف تغذیه ماهی می شود. آب چاه های عمیق، آب زنده نیست زیرا فقط حاوی املاح معدنی می باشد و موجودات زنده در آن دیده نمی شود.

باکتری ها و ویروس ها

باکتری ها و ویروس ها در فاضلاب شهری

باکتری ها و ویروس ها

فاضلاب شهری، ناقل باکتری ها و ویروس های بیماری زا هستند و اگر با آب مصرفی مخلوط گردند مشکلات عدیده ای را برای بهداشت عمومی جامعه به وجود می آورند. بیماری های نظیر وبا، اسهال، عفونت های روده ای و کبدی از جمله بیماری های هشتند که از طریق آب آلوده به وجود می آیند.

فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی

فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی

فرآیندهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی

این فرآیند شامل فرآیند جذب سطحی، اسمز معکوس، رزین های تبادل یون و الکترودیالیز است سه مورد آخر در فصل های پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است و اکنون به بررسی جذب سطحی می پردازیم.

ته نشینی

ته نشینی

ته نشيني

يكي از مهمترين مراحل تصفيه آب، استفاده از حوض هاي ته نشيني است كه به منظور جداسازي مواد معلق ريزو درشت و نيز كلوئيدهاي منعقد شده مورد استفاده قرار مي گيرند كه اين عمل با كمك نيروي وزن انجام ميگيرد.

میکروفیلتراسیونMF

میکروفیلتراسیونMF

میکروفیلتراسیون(MF)

میکروفیلتراسیون فرآیندی است که در آن اندازه حفرات بین 10-1/0 میکرون بوده و میکروارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند. این فرآیند برای جداسازی موادی با سایز کلوئیدی می باشد که از مکانیسم غربال گری رای باقی ماندن ذرات بزرگتر از اندازه قطر حفرات استفاده می نماید.

اولترا فیلتراسیونUF

اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه آب

اولترا فیلتراسیون(UF)

اولترافیلتراسیون بیشتر در جداسازی محلولی که به صورت مخلوطی از مواد مطلوب و نامطلوب است، به کار می رود. اولترافیلتراسیون تاحدی بستگی به عواملی چون بارو اندازه ذرات دارد.

نانوفیلتراسیون NF

نانوفیلتراسیون (NF) در تصفیه آب

نانوفیلتراسیون(NF)

نانوفیلتراسیون شکلی از فیلتراسیون است که غشاءها را به منظور جداسازی سیالات یا یون های گوناگون به کار می گیرد.

نانوفیلتراسیون به صورت اسمز معکوس ملایم تری عنوان می گردد، چرا که حفرات غشائی بزرگتری در مقایسه با غشاءهای اسمز معکوس دارد. به دلیل اینکه این غشاءها در فشار بسیار پایین تری کار کرده و برخی از مواد معدنی را از خود عبور می دهند، نانوفیلتراسیون می تواند در مواردی که حذف بالای مواد آلی مورد نیاز است و همچنین در حذف متوسط مواد معدنی کاربرد داشته باشد.

جذب

بررسی روش جذب جهت حذف ترکیبات هورمونی، شبه هورمونی و آنتی بیوتیک ها از آب و فاضلاب

 جذب

این فرآیند بطورگسترده ای برای حذف آلاینده های آلی صنعتی که تمایل مولکول ها در فاز مایع به یک فاز جامد بیشتر است استفاده می شود. آدامزوهمکاران درسال2002،مندازدیازو همکاران درسال2010جذب سه سولفانامید، ایمیدازول هاو تریمتوپریم رابرروی کربن فعال ارزیابی کردند که دراین مطالعه به راندمان حذف 90% دست یافتند.