مقاله

جذب

بررسی روش جذب جهت حذف ترکیبات هورمونی، شبه هورمونی و آنتی بیوتیک ها از آب و فاضلاب

 جذب

این فرآیند بطورگسترده ای برای حذف آلاینده های آلی صنعتی که تمایل مولکول ها در فاز مایع به یک فاز جامد بیشتر است استفاده می شود. آدامزوهمکاران درسال2002،مندازدیازو همکاران درسال2010جذب سه سولفانامید، ایمیدازول هاو تریمتوپریم رابرروی کربن فعال ارزیابی کردند که دراین مطالعه به راندمان حذف 90% دست یافتند.

جذب به وسیله کربن فعال پودری

جذب آلاینده ها به وسیله کربن فعال پودری

جذب آلاینده ها به وسیله کربن فعال پودری

جذب به وسیله کربن فعال روشی است که ازآن جهت حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی، مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.

نتایج حاصله در مورد حذف آنتی بیوتیک های محلول درآب مقطر از 57تا97درصد متغیر بوده است. همچنین درمورد میزان مورد استفاده کربن فعال، برای10 و 20 میلی گرم در لیتر به ترتیب 81 تا 98 درصد بوده است.

دسته بندی آلاینده ها

دسته بندی آلاینده های فاضلاب های صنعتی

دسته بندی آلاینده های فاضلاب های صنعتی

فاضلاب صنعتی حاوی انواع ناخالصی ها هستندکه به صورت زیر دسته بندی می شوند:

1-آلاینده های غیرآلی:

این گروه شامل قلیاها، اسیدهای معدنی، نمک های معدنی، کلرآزاد، آمونیاک، سولفیدهیدروژن، نمک های کروم، نیکل،روی، کادمیوم، مس، نقره وغیره می باشد. آنیون ها مانند فسفات ها، سولفات ها، کلریدها، نیترات ها، سیانیدها وکاتیون ها مانند کلیسیم ، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، جیوه، آرسنیک و.... .

	تجزیه بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب به روش تجزیه بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب به روش تجزیه بیولوژیکی

با توجه به گسترش علم تعامل انسان و طبیعت، کاهش زیان های جانبی و افزایش کارآیی امروزه تصفیه بیولوژیکی از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است. تصفیه بیولوژیکی فرآیندی است که در آن از میکروارگانیسم ها برای تبدیل و تجزیه مواد آلاینده موجود در فاضلاب استفاده می شود. در حقیقت در این روش از جمعیت میکروبی برای مصرف مواد آلی قابل تجزیه به عنوان سوبسترا یا موادغذایی استفاده می شود. قسمتی از مواد جذب شده بوسیله میکروارگانیسم ها به آب و CO2 و سایر ترکیبات ساده تر تجزیه می شود و انرژی حاصل از این واکنش های بیوشیمیایی صرف فعالیت های میکروارگانیزم ها می شود. به این ترتیب با جداسازی سلول های بیولوژیکی مواد آلاینده قابل تجزیه بیولوژیکی از فاضلاب جدا می گردد.

مقاومت میکروارگانیزم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها

مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها

مقاومت میکروارگانیزم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها

منشاء مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها در باکتری ها یا ژنتیکی است یا غیرژنتیکی

ارتقاء و اصلاح تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ارتقا و اصلاح تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب در حال فعالیت با  حفظ وضعیت راهبری آن آزمون بزرگی برای بهره برداران مجرب، پیمانکاران اجرایی، مدیران اجرایی و متخصصین طراحی می باشد. نوسازی و ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب از دشوارترین نمونه فعالیت های اجرایی است که نیازمند هماهنگی بسیار نزدیکی مابین کارکنان بخش بهره برداری تصفیه خانه و پرسنل اجرایی می باشد. متاسفانه حفظ عملکرد تصفیه خانه فاضلاب در حین اجرا بخصوص در جایی که دبی ورودی فاضلاب با تغییراتی مواجه شده باشد و تجهیزات و سیستم پایپینگ و سازه های موجود نیاز به تغییراتی هرچند کوچک داشته باشند، چالش مهمی را در عملیات اجرایی و تجهیز سیستم پیش رو قرار می دهد.

	خصوصیات فاضلاب بر اساس کیفیت شیمیایی و شرایط میکروبی

خصوصیات فاضلاب بر اساس کیفیت شیمیایی و شرایط میکروبی

خصوصیات فاضلاب بر اساس کیفیت شیمیایی و شرایط میکروبی و بیولوژیکی و شرایط جریان فاضلاب تخمین زده می شود. خصوصیات فاضلاب بستگی زیادی به فرهنگ و میزان استفاده از آب در جامعه ، صنایع و اماکن مسکونی، اداری و یا تجاری دارد. همچنین در شرایط آب و هوای بارانی میزان معینی از آب های نفوذی از طریق ریزش درونی به سیستم تصفیه فاضلاب ممکن است وارد شبکه ی جمع آوری فاضلاب گردد که باعث تغییراتی در مشخصات و کیفیت فاضلاب خواهد بود.

فرایند اسمز معکوس

فرآیند اسمز معکوس

فرایند اسمز معکوس قادر به حذف جامدات حل شده ، ویروس، باکتری و سایر مواد میکروبی و مواد زائد محلول و غیر محلول در آب می باشد. اسمز معکوس یا  RO یک فرایند غشایی نفوذ پذیر است که بر اساس یک نیروی محرکه با فشار بالا عمل می کند. 

تاثیر فرایند بیولوژیکی بر حذف آنتی بیوتیک ها

تاثیر فرایند بیولوژیکی بر حذف آنتی بیوتیک ها

در روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  از میکرو ارگانیزم ها برای تبدیل و تجزیه مواد موجود در فاضلاب ها استفاده می شود. در این روش با استفاده از جمعیت میکروبی مواد آلی قابل تجزیه به عنوان سوبسترا یا مواد غذایی توسط باکتری های موجود استفاده می شوند. قسمتی از مواد جذب شده بوسیله ی میکرو ارگانیزم ها به آب و CO2 و سایر ترکیبات ساده تر تجزیه شده و انرژی حاصل از این واکنش بیو شیمیایی صرف فعالیت های میکرو ارگانیزم ها میشود. بخش دیگر این مواد در توده ی میکرو ارگانیزم ها ذخیره شده و جزء بافت سلولی میگردد و یا صرف فرایند رشد و تکثیر خواهد گشت. بدین ترتیب با جداسازی توده ی بیولوژیکی مواد آلاینده ی قابل تجزیه از فاضلاب جدا میگردد.

فرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب و مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده

فرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب و مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده

صدرآب تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب با بکارگیری روشهای تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی

انعقاد و لخته سازی دو مفهوم جدا از هم می باشند*انعقاد*بار الکتریکی ذرات ریز را کاهش می دهد و لخته سازی ذرات درشت تری را ایجاد می کند که می توان آن ها را به راحتی از هم جدا کرد و اما هدف از انعقاد/لخته سازی *انعقاد ذرات معلق ریز و جامدات کلوئیدی و تبدیل آن ها به لخته برای جداسازی به روش ته نشینی و فیلتراسیون می باشد.