مقاله

تصفیه فاضلاب با استفاده از Hollow Fiber

تصفیه فاضلاب با استفاده از Hollow Fiber

 

ممبران بیوراکتور یک فناوری جدید در تصفیه فاضلاب است که ترکیبی از تکنولوژی ممبران و تصفیه بیولوژیکی است. مدل های ممبران در ته نشینی ثانویه در انتهای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی استفاده می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب MBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBR تصفیه خانه فاضلاب پکیج یک سیستم یکپارچه است. تصفیه خانه فاضلاب مبتنی بر فناوری MBBR با استفاده از Bio Media است. اصلی ترین فرآیند MBBR رشدزیست توده در راکتور بیولوژیکی از طریق همزن توسط سیستم های هوادهی (راکتور هوازی) یا توسط سیستم های مکانیکی (در راکتور آنوکسی یا بی هوازی)می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR

راکتورهای SBR بطور کلی از دو حوضچه تشکیل شده اند، یکی از حوضچه ها برای ته نشینی فاضلاب و حوضچه دوم برای هوادهی است. راکتورهای SBR طی پنج دوره فاضلاب را تصفیه می کنند. راکتورهای SBR به عنوان یک تصفیه بیولوژیکی شناخته می شود. از این راکتورها برای حذف مواد آلی و کربن می شود. 

تصفیه فاضلاب بیمارستان ها به روش ETP

تصفیه فاضلاب بیمارستان ها به روش ETP

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ها بیمارستان ها روزانه حجم زیادی از آب را برای مقاصد مختلف مصرف می کنند و همچنین حجم زیادی از فاضلاب هایی را که نیاز به تصفیه دارند تولید می کنند.

تصفیه فاضلاب به روش ETP

تصفیه فاضلاب به روش ETP

از روش Effluent Treatment Plants یا (ETPs) در صنعت داروسازی و شیمایی برای تصفیه آب و حذف مواد شیمایی سمی و غیرسمی مورد استفاده قرار می گیرد. ETP روشی می باشد که برای تصفیه فاضلاب صنعتی و فاضلاب استفاده می شود. ETP در صنعت داروسازی برای جدا کردن پساب از دارو استفاده می شود. 

ویژگی فاضلاب کشتارگاه ها

ویژگی فاضلاب کشتارگاه ها

پساب ناشی از کشتار حیوان، شستشوی لاشه گوسفند، گاو، مرغ دارای چربی، خون، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان می باشد که در مجموع از بار آلودگی نسبتا بالایی برخوردار است. فاضلاب کشتارگاهی بسیار شبیه به فاضلاب خانگی است و لیکن از غلظت بیشتری برخوردار است. فاضلاب کشتارگاه ها حاوی مواد آلی و مواد جامد معلق(پر،گوشت و...) بالایی می باشد به همین دلیل BOD5 و COD بالایی دارد. 

ویژگی فاضلاب بیمارستان ها

ویژگی فاضلاب بیمارستان ها

چکیده

سابقه و هدف: پساب فاضلاب در بيمارستان ها به علت تحولات خدمات و محصولات پزشكي، طي دهه هاي اخير رو به افزايش است.

اهداف: ویژگی های فاضلاب بیمارستانی

مواد و روش ها: پارامترهای اندازه گیری در فاضلاب بیمارستان ها: تعیین pH، میزان اکسیژن بیوشیمیایی (BOD5)، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD)، کل مواد جامد معلق (TSS)، کل نیتروژن(TKN) ، کل فسفر (TP)، فلزات سنگین، کل فرم های کل (TC) و تعداد کل باکتری های هتروتروفیک (THBC)

روش های حذف آمونیاک از فاضلاب

روش های حذف آمونیاک از فاضلاب

6 نکته برای حذف آمونیاک از فاضلاب

در این مقاله ، ما یکی از اصلی ترین فرایندها را برای حذف آمونیاک از فاضلاب ، یعنی نیتریفیکاسیون ، مورد بحث قرار خواهیم داد. در صورتی که فاضلاب شما به ارتقاء نیاز داشته باشد ، این به شما کمک می کند گزینه های خود را محدود کنید.

معایب دیفیوزرهای حباب درشت

معایب دیفیوزرهای حباب درشت

معایب دیفیوزرهای حباب درشت

اگرچه دیفیوزرهای حباب درشت مزایای خود را دارند، اما مهم است که اشکالاتی در مورد این دیفیوزرها در نظر بگیرند، که در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

مزایا دیفیوزرهای حباب درشت

مزایا دیفیوزرهای حباب درشت

در زیر ، بحثی در مورد ویژگی های دیفیوزر حباب درشت صدرآب  برای سیستم های تصفیه فاضلاب خواهیم کرد:

مزایا دیفیوزرهای حباب درشت