شرکت صدرآب تامین کننده مواد شیمیایی

شرکت صدرآب تامین کننده مواد شیمیایی

شرکت صدرآب تامین کننده مواد شیمیایی مصرفی در صنایع دارویی، غذایی، چاپ، نساجی، صنایع تصفیه فاضلاب و تصفیه آب می باشد.

جهت تامین انواع مواد شیمایی با کارشناسان شرکت صدرآب تماس حاصل فرمایید.

011-44248260  -  09119191911 -  011-44231902