سم فایکام - Ficam

سم فایکام - Ficam

فایکام حشره کشی موثر بر روی آفات خانگی و صنعتی بوده . این سم از گروه کاربا مات  به شکل پودر قابل تعلیق در آب  با 80% ماده موثره بندیوکارب می باشد.

 

این سم برای مبارزه موثر با انواع سوسک، مورچه، مگس پشه، عقرب، ساس، بید، زنبور، رطیل عنکبوت، موریانه، هزارپا و کنه های حیوانی بکار می رود. سم فایکام کاملا بی بو و فاقد خاصیت دور کنندگی برای حشرات می باشد و به همین دلیل برای استفاده در مکان های عمومی بسیار مناسب است. اثر خورندگی در سمپاش نداشته و همچنین در سطوح فلزی لکه ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری : بلورهای بی رنگ وبو

فرمولاسیون: پودر قابل حل در آب ، بصورت گرانول - پودروتابل - سوسپانسیون و آﺋورسل عرضه می گردد.

نحوه اثر: تماسی - گوارشی

کاربرد سم فایکام

برای مبارزه با آفات خانگی  وبهداشتی از قبیل  سوسکها ، گوشخیزک ، ککها ،  مورچگان ، کنه ها ، راست بالان ، دوبالان ، ناجوربالان و بال پولکی ها مصرف می شود.

سم فایکام - Ficam