پروژه های تصفیه فاضلاب شرکت صدرآب

طراحی و اجرای تصفیه خانه دامداری ۶۰۰۰ راسی

طراحی و اجرای تصفیه خانه دامداری ۶۰۰۰ راسی

صنایع سلولزی یزد

صنایع سلولزی

overhall تصفیه خانه پادگان شهید قاسمیان شیرگاه

overhall تصفیه خانه پادگان شهید قاسمیان شیرگاه

طراحی و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه تحفه چابهاره

طراحی و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه تحفه چابهار

طراحی پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مجتمع بانک کشاورزی بابلسر

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی صنایع شیمیایی فارس در شیراز

طراحی و اجرای پروژه هوانیروز

طراحی و اجرای پروژه هوانیروز

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

 

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان ها

 

 

گواهی نامه های شرکت صدرآب

گواهی نامه های شرکت صدرآب

 

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب جوجه کشی مرغ هما

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب جوجه کشی مرغ هما