پروژه های تصفیه فاضلاب شرکت صدرآب

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده و A2O

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده و A2O

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده و A2O

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین

افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین

 تصفیه خانه فاضلاب دامداری شش هزار رأسی واقع در پیشوای ورامین از پروژه های موفق شرکت صدرآب  با حضور محمود حجتی ، معصومه ابتکار ، شهبازی مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درامور شهرستان ها ، عباس اکبری شریف ، معاون بهبود تولیدات دامی استان  و مدیران و کارشناسان پیشوا دراین شهرستان افتتاح گردید.

 

 

افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین

پروژه های اجرایی شرکت صدرآب

سوابق کاری و پروژه های اجرایی شرکت صدرآب | تصفیه فاضلاب صنعتی، بهداشتی

شرکت صدرآب مجری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب در شرکتهای بزرگ صنایع غذایی مانند کاله، تن ماهی شنگر، تن ماهی سبز چین، شرکت لبنی داله شمال، صنایع غذایی میرود کنار، شرکت پارس کیلکا، باغداران مرکبات رامسر و در زمینه فاضلاب بهداشتی، پروژه های واحد های مسکن مهر در شمال کشور، اداره زندانهای شهرستان آمل، بهشهر، قائمشهر، ساری ، بیمارستان مهر بهشهر، بیمارستان شهدای بهشهر و در زمینه تصفیه فاضلاب دامداریها، از جمله شرکت های شیر و گوشت مهدشت، شیر و گوشت دشت رادین، آوین دشت، دامداری صالحی، صفاری، حصارک و صنایع کشتارگاهی از جمله، کشتارگاه میانکاله آراست، تایماز طیور، صنایع تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی، شرکت بازیافت مفید طبرستان، اکریل تاب، تکمیل تاپ، گل آذین، و بسیاری از صنایع مختلف توسط شرکت صدرآب انجام شده است.

به منظور مشاهده لیست کامل پروژه های انجام شده و در دست اقدام، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.