پکینگ لاملا

پکینگ لاملا

از صفحات لاملا در حوضچه های ته نشینی به منظور زلال سازی استفاده می شود به اینصورت که جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میکند و در نتیجه زمان ته نشینی و ماند بیشتر شده و در نتیجه باعث زلال شدن و ته نشینی ذرات پساب میشود.

 

 پکینگ لاملا

صفحات لاملا بسته به مکان طراحی و تولید می شود. از صفحات لاملا در مکان هایی استفاده می شود که بخواهند پساب خروجی خود در حوضپه ته نشینی زلال کنند و راندمان ظرفیت تصفیه خانه را افزایش دهند و کمتر از مواد منعقد کننده استفاده کنند. این صفحات قابلیت خود پالایی نیز دارند. صفحات لاملا در تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی کاربرد دارد.

 پکینگ لاملا

 پکینگ لاملا

 

 پکینگ لاملا

 

P - 100

مدل  

مواج مورب

شکل مدیا

PVC  - پلی وینیل کلراید  

مواد اولیه

100 متر مربع در متر مکعب

سطح ویژه 

550  میکرون

ضخامت ورق

 60°

زاویه مدیا

مشکی ، طوسی ،  خاکستری

رنگ

 120/60 * 60/30 * 60/30

ابعاد طول * عرض * ارتفاع

65 درجه سانتیگراد دمای مرطوب

حداکثر دمای قابل تحمل

مقاوم در برابر تابشهای اشعه UV

مقاومت

 13   -  1

محدوده تحمل  PH

 صفحات لملا یا زلالساز

80  متر مربع در متر مکعب

 سطح ویژه

2  میلی متر

 ضـخـامـت ورق

 60̊

 زاویـه پکینگ

100 میلی متر  

 گام

طوسی - مشکی

 رنگ

 50 × 50 ×50 سانتیمتر

  ابعاد

60 درجه سانتیگراد  

 حداکثر دمای قابل تحمل

 3 - 11

 PH محدوده تحمل

 

 پکینگ لاملا