تصفیه فاضلاب دامداری

تصفیه فاضلاب دامپروری 

پساب دامداری ها و دامپروری ها مانند صنایع مختلف فعال در کشور دارای مشکلاتی  در زمینه تامین و تصفیه آب و فاضلاب می باشند. در دامداری ها با در نظر داشتن مکان احداث دامداری اهمیت تامین ، ذخیره و بازیافت آب از پساب از اهمیت بالایی برخوردار است.