مقاله

روش تصفیه آب اسمز معکوس RO REVERSE OSMOSIS

روش تصفیه آب اسمزی وارونه RO) REVERSE OSMOSIS)

اسمز معکوس چیست؟

اسمز معکوس (RO) یک فرآیند تصفیه آب جداسازی غشایی است که در آن آب تصفیه در امتداد سطح غشای تحت فشار جریان می­ یابد. آب تصفیه ­شده در غشا نفوذ کرده و جمع ­آوری می‌شود، درحالی­که آب غلیظ که حاوی ماده محلول و حل­ نشده است و از طریق غشاء جریان نمی‌یابد، به درون منبع زه­کشی تخلیه می‌شود. نیازهای اصلی فرآیند  RO یک غشا و آب تحت فشار است. سایر الزامات شامل پیش‌ تصفیه برای ازبین­ بردن ناخالصی‌های معلق و کربن برای از بین بردن کلر (که به غشا آسیب می‌رساند)، می ­باشد.

تصفیه فاضلاب چیست و چگونه کار می کند؟

یکی از رایج ترین کنترل آلودگی، تصفیه خانه های فاضلاب می باشند. دو مرحله اساسی در تصفیه فاضلاب وجود دارد که primary و secondary  نام دارند که در این مقاله بصورت مختصر به آن ها می پردازیم. در مرحله اول (primary) فاضلابته نشین می شود و مواد جامد معلق از فاضلاب جدا می شوند و در مرحله ثانویه (secondary) از فرآیند بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب و گندزدایی استفاده می گردد. گاهی اوقات این دو مرحله با یکدیگر ترکیب می شوند و به یک مرحله تبدیل می گردند.

تصفیه فاضلاب با استفاده از Hollow Fiber

 

ممبران بیوراکتور یک فناوری جدید در تصفیه فاضلاب است که ترکیبی از تکنولوژی ممبران و تصفیه بیولوژیکی است. مدل های ممبران در ته نشینی ثانویه در انتهای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی استفاده می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب MBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBR تصفیه خانه فاضلاب پکیج یک سیستم یکپارچه است. تصفیه خانه فاضلاب مبتنی بر فناوری MBBR با استفاده از Bio Media است. اصلی ترین فرآیند MBBR رشدزیست توده در راکتور بیولوژیکی از طریق همزن توسط سیستم های هوادهی (راکتور هوازی) یا توسط سیستم های مکانیکی (در راکتور آنوکسی یا بی هوازی)می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش SBR

راکتورهای SBR بطور کلی از دو حوضچه تشکیل شده اند، یکی از حوضچه ها برای ته نشینی فاضلاب و حوضچه دوم برای هوادهی است. راکتورهای SBR طی پنج دوره فاضلاب را تصفیه می کنند. راکتورهای SBR به عنوان یک تصفیه بیولوژیکی شناخته می شود. از این راکتورها برای حذف مواد آلی و کربن می شود. 

تصفیه فاضلاب بیمارستان ها به روش ETP

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ها بیمارستان ها روزانه حجم زیادی از آب را برای مقاصد مختلف مصرف می کنند و همچنین حجم زیادی از فاضلاب هایی را که نیاز به تصفیه دارند تولید می کنند.

تصفیه فاضلاب به روش ETP

از روش Effluent Treatment Plants یا (ETPs) در صنعت داروسازی و شیمایی برای تصفیه آب و حذف مواد شیمایی سمی و غیرسمی مورد استفاده قرار می گیرد. ETP روشی می باشد که برای تصفیه فاضلاب صنعتی و فاضلاب استفاده می شود. ETP در صنعت داروسازی برای جدا کردن پساب از دارو استفاده می شود. 

ویژگی فاضلاب کشتارگاه ها

پساب ناشی از کشتار حیوان، شستشوی لاشه گوسفند، گاو، مرغ دارای چربی، خون، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان می باشد که در مجموع از بار آلودگی نسبتا بالایی برخوردار است. فاضلاب کشتارگاهی بسیار شبیه به فاضلاب خانگی است و لیکن از غلظت بیشتری برخوردار است. فاضلاب کشتارگاه ها حاوی مواد آلی و مواد جامد معلق(پر،گوشت و...) بالایی می باشد به همین دلیل BOD5 و COD بالایی دارد. 

ویژگی فاضلاب بیمارستان ها

چکیده

سابقه و هدف: پساب فاضلاب در بيمارستان ها به علت تحولات خدمات و محصولات پزشكي، طي دهه هاي اخير رو به افزايش است.

اهداف: ویژگی های فاضلاب بیمارستانی

مواد و روش ها: پارامترهای اندازه گیری در فاضلاب بیمارستان ها: تعیین pH، میزان اکسیژن بیوشیمیایی (BOD5)، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD)، کل مواد جامد معلق (TSS)، کل نیتروژن(TKN) ، کل فسفر (TP)، فلزات سنگین، کل فرم های کل (TC) و تعداد کل باکتری های هتروتروفیک (THBC)

روش های حذف آمونیاک از فاضلاب

6 نکته برای حذف آمونیاک از فاضلاب

در این مقاله ، ما یکی از اصلی ترین فرایندها را برای حذف آمونیاک از فاضلاب ، یعنی نیتریفیکاسیون ، مورد بحث قرار خواهیم داد. در صورتی که فاضلاب شما به ارتقاء نیاز داشته باشد ، این به شما کمک می کند گزینه های خود را محدود کنید.